O firmieCentraleUsługiSieci LANProjektowanie sieciVOIPLinkiDownloadKontakt

Projektowanie sieci

Projektowanie sieci LAN oraz sieci bezprzewodowych WiFi 2,4 GHz.
Zasady projektowania okablowania strukturalnego
 1. Określenie Specyfikacji Technicznej dla budynku/ów
  • Rodzaj budynku
  • Kilka budynków
  • Obecne i przyszłe potrzeby budynku (okablowanie na przyszłość)
  • Okablowanie dla .budynków inteligentnych.
   Powinno uwzględniać doprowadzenie przewodów od punktów dystrybucyjnych do wszystkich systemów końcowych, np systemów szeroko pojętej automatyki, czujek przeciwpożarowych, zamków elektronicznych, kamer wizyjnych w systemach monitoringu itp.,
  • Koszt okablowania
 2. Planowanie systemu okablowania
  • Ograniczenia środowiska,
  • Zastosowanie sieci uziemienia,
  • Odstęp od głównych traktów energetycznych w budynku,
  • Dystrybucja energii,
  • Trasy kablowe,
  • Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych (szaf dystrybucyjnych zawierających sieciowe urządzenia aktywne),
  • Projektowanie pionu
  • Projektowanie okablowania w pomieszczeniach
  • Podsystem między budynkowy (z uwzględnieniem okablowania między budynkami)
 3. Okablowanie poziome
  • Zalecenia odległości
  • Topologia (przeważnie gwiazda)
  • Sekwencja połączeń (rozszycie kabli na końcach),
 4. Okablowanie pionowe
  • Przejścia między piętrami,
  • Obliczenia ilościowe dla okablowania pionowego,
  • Dodatkowe kable światłowodowe w okablowaniu pionowym Często do połączenia urządzeń aktywnych w nowoczesnych sieciach LAN będzie istniała potrzeba zastosowania przewodów światłowodowych
 5. Punkty rozdzielcze
  • Pomieszczenia dystrybucyjne
  • Główny i pośredni punkt rozdzielczy,
  • Dobór, rozkład i montaż elementów, Profile dystrybucyjne (Patch panele, moduły RCP), pułki (dla urządzeń np modemów), szuflady światłowodowe, itp
  • Krosowanie,
  • Sprzęt sieciowy,
 6. Okablowanie,
  • Okablowanie miedziane,
  • Kable światłowodowe w budynku,
  • Kable światłowodowe poza budynkiem,
 7. Testowanie
  • Testowanie UTP i pomiary sieci (statyczne, dynamiczne),
  • Sprawdzanie światłowodu, obliczanie strat w światłowodzie - pomiar tłumienia,
Podstawowe zasady szacowania kosztów okablowania strukturalnego
 • Obliczanie liczby gniazd,
 • Obliczanie liczby kabli,
 • Obliczanie liczby profilów dystrybucyjnych,
 • Koszt szaf dystrybucyjnych,
 • Koszt instalacji,
 • Koszt testowania i pomiarów
Określenie usług dla okablowania strukturalnego
Przy realizacji okablowania strukturalnego należy określić czy sieć będzie realizować tylko usługi transmisji danych czy też dodatkowo będzie zawierać okablowanie dla telefonii. Transmisja danych jest szerokim pojęciem i dotyczy zarówno transmisji cyfrowej (jak w przypadku sieci komputerowych) jak i transmisji analogowych (jak w przypadku niektórych systemów automatyki czy też telewizji np w przypadku systemów monitoringu obiektów). Dla telefonii stosuje się przewody kategorii 3 lub 5, dla transmisji danych odpowiednio wyższych kategorii (przeważnie kat 5 czy ostatnio kat 5+, 6 i 7)
Stosujemy indywidualne podejście do każdego projektu i opracowywujemy optymalne rozwiązanie w danych warunkach.

© Zakład Łączności - www.zl.com.pl
projektowanie